top of page

באר שבע - הקרנת נוער לתלמידי כיתה ח' בבית ספר אמי"ת


רגשה אותנו המורה נפלאה של כיתה ח' בבית ספר אמי"ת בבאר שבע, אלישבע קרונמן, שהקרינה את הסרט לנוער. התלמידים שרובם עלו מבריה"מ, לא ידעו בכלל על מורשתם, עד אשר מורתם לימדה אותם על החלק החשוב בהיסטוריה שלנו. ילדי הכיתה התרגשו מהסרט והכינו גם פוסטר.

bottom of page