top of page

כפר הנוער עתיד רזיאל - הקרנת הסרט "מבצע חתונה"


לכבוד יום העצמאות הקרנו היום בבוקר את "מבצע חתונה" לראשונה לנוער בישראל בכפר הנוער עתיד רזיאל בהרצליה לשכבת כיתות י'. בשבילי הכי חשוב זה להעביר לדור הבא את הסיפור של "מבצע חתונה" אשר פותח להם את האופקים לרצות לדעת עוד על מאבק יהודי בריה"מ, אסירי ציון ומסורבי עלייה. התלמידים שאלו אותי המון שאלות ונשארתי לדבר במשך שעה אחרי הסרט.

bottom of page