top of page

הקרנה ודיון בכפר הנוער ימין אורד / מבצע חתונה


כחלק מפרוייקט מתנה מפעילים אמריקאים: 50 הקרנות ודיונים ל 50 בתי ספר ישראלים

לאחר הקרנה מרגשת של הסרט "מבצע חתונה" ברוסית לעולים חדשים בכפר הנוער ימין אורד, הגיעה גיבורת הסרט והפרשה סילווה זלמנסון לדיון עם התלמידים. אחת השאלות לסילווה היתה: "האם יש לך גם זכרונות טובים מבריה"מ לשעבר?"

סילווה ענתה: "כמובן שיש כמה דברים טובים, אבל שום דבר לא שווה כשאין חופש."
Comments


bottom of page