top of page

דוח צילומים ראשון


תודות לתרומות שלכם, התחלנו לצלם! צילמנו 8 ימים בישראל בהם ראיינו את חברי הקבוצה, ולאחר מכן יומיים בניו יורק שם ראיינו פעילים למען יהודי בריה"מ וגם את הגנרל לשעבר של הקג"ב אולג קלוגין.

bottom of page