top of page

סינמטק תל אביב - בכורת הסרט


האולם היה מלא, 400 איש, ועוד רבים ברשימת המתנה!

"בפריים האחרון של הסרט באולם פרצו במחיאות כפיים אשר במשך זמן רב לא שככו. המחיאות נמשכו בגלים, כמו הדמעות אשר רק לפני מספר רגעים בחושך נראו בגניבה לא רק אצל הנשים, גם אצל הבנות והנכדות שלהן וגם אצל הגברים, אפילו אלה שניצבו מול המוות...." תרגום מרוסית מתוך כתבתה של ג'ניה קרבצ'יק

Comments


bottom of page