top of page

אולפנית קרית שמונה - הקרנה ודיון


המפגש הראשון והמרגש של ענת הבמאית של "מבצע חתונה" אחרי הקורונה, מחוץ לזום, עם תלמידות י"ב בסוף יום סיור ביד ושם נערך בחיפה.

דיברנו בין השאר, על חשיבות קיום מדינת ישראל שהצילה את יהודי בריה"מ.

ואיך קיום המדינה נתן כח פוליטי ליהודים במדינות כמו ארה"ב, כוח שלא היה להוריהם במלחמת העולם השניה. והם צעדו ברחובות תחת הסיסמה "שישה מיליון, לעולם לא עוד"

6 Million, Never Again!


Comments


bottom of page