top of page

Latvija: Izraēlas nedēļa Madonas novada bibliotēkā

Izraēlas nedēļa Madonas novada bibliotēkā: No 12. līdz 17.februārim - Izraēlas nedēļas aktivitātēs Madonas novada bibliotēkā, kas tapušas sadarbībā ar Izraēlas vēstniecību. Uz kinoseansiem iespējams pieteikties arī citos laikos līdz pat 28.februārim, iepriekš zvanot: 64820912 (Daiga) vai rakstot uz e-pastu: esip@madona.lv

http://www.madona.lv/lat/?ct=kulturasnotikumi&fu=read&id=7237

Comments


bottom of page