top of page

מתנה לבתי ספר: הקרנה אונליין ודיון של הסרט מבצע חתונה


לכבוד 50 שנה מאז "מבצע חתונה" (ניסיון בריחה של יהודים מבריה"מ לישראל על ידי חטיפת מטוס ריק) - פעילים אמריקאים לשעבר למען מאבק יהדות ברית המועצות, מעניקים מתנה ל 50 בתי ספר - הקרנה ודיון אונליין של הסרט התיעודי זוכה 21 פרסים בינלאומיים "מבצע חתונה" המתאר דרך נקודת מבטה של במאית הסרט, את סיפור הוריה: ממנהיגי קבוצת "מבצע חתונה": קבוצת צעירים יהודים מסורבי עליה אשר ניסו לקחת מטוס ריק כדי לברוח לישראל מבריה"מ. האירוע נחשב לזה שהתניע את התנועה למען יהודת בריה"מ ובעקבותיו עליית "שלח את עמי" בשנות ה 70 בזמן שחברי הקבוצה נשארו במחנות עבודה ושלמו את מחיר החופש בשביל כולם.

אנחנו לומדים דרך סיפורם של סילווה זלמנסון ואדוארד קוזניצוב, על כוח האזרח לשנות משטרים טטילטרים על חשיבות הסולידריות (מאבקם לא היה צולח ללא המאבק שנעשה למענם בעולם החופשי) ועל המחיר הכבד שצריכים לשלם על מנת להשיג את השינוי.


צפו בטריילר:

זמין בכתוביות בעברית או רוסית או אנגלית או ספרדית

קשר לחג חנוכה: גזרי הדין הוכרזו בחנוכה 1970. שנים מגזרי הדין היו מוות בירייה. לאחר שבעה ימים גזרי הדין הומתקו ל 15 שנות מאסר.

נס חנוכה, וגבורת חנוכה.

קשר לחג פסח: במשפט אמרה סילווה זלמנסון, האישה היחידה במשפט, "לשנה הבאה בירושלים". ובכך ידעה שתקבל עונש הרבה יותר קשה, ואכן קיבלה 10 שנות מאסר. העליה הגדולה הראשונה מבריה"מ בעקבות המשפט נקראה "שלח את עמי".

קשר ליום העצמאות: ביום העצמאות 1979, שוחררו חמישה מחברי הקבוצה, לאחר 9 שנים בגולאג, והגיעו לישראל לחגוג עם כל המדינה.

המתנה באדיבות


  • Mory Schapira

  • The Shirley & Leonard Goldstein Supporting Foundation

  • Sheri & Paul Robbins

  • Bob Gordon Peter Wexler

  • June & Ron Daniels

  • Pam & Leonard Cohen Lena & Arkady Rabinov

  • Daniel & Sara Palanker

  • Lev and Irina Bolotin


bottom of page