top of page

הקרנה ודיון לתלמידי שכבת ח' בתיכון בויאר ירושלים / מבצע חתונה

#הקרנות_חינוכיות #הקרנות_ירושלים


כחלק מפרוייקט מתנה מפעילים אמריקאים: 50 הקרנות ודיונים ל 50 בתי ספר ישראלים

היום, ביום העלייה, היתה הקרנה מרגשת של הסרט "מבצע חתונה" לתלמידי כיתה ח' בבית ספר בויאר בירושלים ואחריה שיחה ארוכה עם אסירת ציון לשעבר סילווה זלמנסון וענת זלמנסון קוזניצוב במאית הסרט. התלמידים שאלו שאלות רבות בהתלהבות גדולה במשך יותר משעה שהיתה יכולה להמשך אף יותר.bottom of page