top of page

שינוי בשם הסרט


החלפנו סופית את כותרת הסרט מ"לשנה הבאה בירושלים" ל"מבצע חתונה"! מבצע חתונה היה שם הקוד שניתן לניסיון בריחה. הרעיון הראשוני היה שחברי הקבוצה יקנו את כל הכרטיסים למטוס תחת מסווה של טיסה לחתונה מקומית. התכנית השתנתה, אבל השם נשאר.

Comments


bottom of page