top of page

שינוי בשם הסרט

#עדכונים_עברית #הפקת_הסרט


החלפנו סופית את כותרת הסרט מ"לשנה הבאה בירושלים" ל"מבצע חתונה"! מבצע חתונה היה שם הקוד שניתן לניסיון בריחה. הרעיון הראשוני היה שחברי הקבוצה יקנו את כל הכרטיסים למטוס תחת מסווה של טיסה לחתונה מקומית. התכנית השתנתה, אבל השם נשאר.

bottom of page