top of page

סילווה זלמנסון

גזר דין: 10 שנות מאסר

י"אנשים שלוחמים נגד שלטון לא צודק ובעד חופש, צריכים להיות מוכנים לשלם מחיר כבד" יי

אדוארד קוזניצוב

גזר דין: מוות ביריה

אני לא מכיר שום אידאל"

 שיכול להצדיק עריפת ראשים.י

היו אידאלים רבים שנראו נעלים

ולמענם נכרתו ראשים רבים.י

אולם בחלוף הזמן האידאלים הופרכו, אך את הראשים כבר לא ניתן להחזיר למקומם."י

י"אם לא הייתם שוללים מאיתנו את הזכות לצאת מברית המועצות, היינו פשוט טסים לישראל, בלי רצון לקחת מטוס באופן לא חוקי. אפילו כאן, על דוכן הנאשמים אני מאמינה שיום יבוא ואני אהיה בישראל 'לשנה הבאה בירושלים, אם אשכחך ירושלים תשכחך ימיני'! י.
דבריה של
סילווה זלמנסון, האישה היחידה במשפט לנינגרד והראשונה לעמוד בדוכן הנאשמים, הדהדו ברחבי העולם וגרמו לה להפוך לסמל מאבק יהודי ברית המועצות בתחילת שנות ה 70. י
סילווה זלמנסון גדלה בריגה למשפחה יהודית מסורתית וציונית. מילדותה חלמה להגיע ולחיות בישראל. בגיל 20 החלה בפעילות ציונית: הפצת ספרי לימוד בעברית לקהילות שונות בבריה"מ, האזנה לרדיו קול ישראל ברוסית ועוד "פשעים" בסגנון. סילווה בקשה אישור יציאה לישראל פעמיים אבל קיבלה סירוב "את תרקבי כאן, אבל לעולם לא תראי את ישראל שלך." י
בפברואר 1970, חודש לאחר נישואיה עם אדוארד קוזניצוב, היא קיבלה הצעה מעניינת מפעיל בלנינגרד ששאל אותה: האם תהיי מוכנה להשתתף בתוכנית בריחה? היא מייד הגיבה: כן.י

Please reload

  אדוארד קוזניצוב נולד במוסקבה ב 1939. על אף שגדל בסביבה קומוניסטית, כבר מגיל צעיר הביע דעות המתנגדות למשטר. אדוארד היה מתאבק מקצועי, למד פילוסופיה באוניברסיטה והתגייס לצבא הסובייבטי בתקווה שיציבו אותו מחוץ לגבולות בריה"מ וכך יוכל לברוח, אבל השאירו אותו במוסקבה. בהיותו בן 22 הוא נעצר על עריכה והפצה של עיתון מחתרתי אנטי סובייטי וגזר דינו היה 7 שנות מאסר חמור בגולאג. לאחר שחרורו ב 1969 הוא נאלץ לעזוב את מוסקבה ומאחר ששמע שבריגה נתנו לכ 1000 יהודים אישורי יציאה החליט לנסוע לשם. בריגה לבסוף לא הרגיש בודד: הוא התחבר מייד למחתרת הציונית של אנשים כמונו שלא פחדו להגיד את אשר על ליבם, והתאהב בסילווה זלמנסון, אשר הייתה פעילה מרכזית במחתרת הציונית. חודש לאחר שהתחתנו ב 1970, סילווה סיפרה לאדוארד על הצעה שקיבלה: לברוח מבריה"מ ע"יי חטיפת מטוס ריק תחת מסווה של נסיעה לחתונה מקומית. אדוארד הסכים ושניהם גייסו את חבריהם למבצע. אדוארד באופן טבעי הפך להיות מנהיג הקבוצה, הוא נסע ללנינגרד לדבר עם הטייס, מארק דימשיץ, ולתכנן את פרטי תכנית 'מבצע חתונה

Please reload

פיליפ בובקוב: סגנו הראשון של אנדרופוב וראש המחלקה החמישית של הקג"ב

 בובקוב עמד בראש מעצר קבוצת "חתונה" בשדה התעופה.י

כאשר התראיין לסרט אמר: "בכלל לא היתה בעיה של הגירה, אולי רק כ 20 איש בברית המועצות לא קיבלו אישור יציאה"י

Please reload

אולג קלוגין: לשעבר גנרל הקג"ב, שהפך למתנגד המשטר

י"אני עדיין חושב שהם היו פושעים, חטיפה זה פשע בכל מקום, אבל אז זה היה נחשב למכה גדולה ליוקרה הסובייטית, שאנשים יבצעו פשע, רק כדי לצאת מהמדינה".י

Please reload

מארק דימשיץ - טייס הקבוצה

מארק דימשיץ - טייס הקבוצה

גזר דין מוות

אדוארד קוזניצוב

אדוארד קוזניצוב

גזר דין מוות

סילווה זלמנסון

סילווה זלמנסון

גזר דין - 10 שנים מאסר

אריה חנוך

אריה חנוך

גזר דין - 15 שנים מאסר

אלכסיי מורז'נקו

אלכסיי מורז'נקו

גזר דין - 15 שנים מאסר

יורי פיודרוב

יורי פיודרוב

גזר דין - 15 שנים מאסר

אנטולי אלטמן

אנטולי אלטמן

גזר דין - 12 שנים מאסר

יוסף מנדלביץ

יוסף מנדלביץ

גזר דין -15 שנים מאסר

וולף זלמנסון

וולף זלמנסון

גזר דין - 10 שנים מאסר

בוריס פנסון

בוריס פנסון

גזר דין - 10 שנים מאסר

ישראל זלמנסון

ישראל זלמנסון

גזר דין - 8 שנים מאסר

מרי חנוך

מרי חנוך

שוחחה לפני המשפט בגלל הריונה המתקדם

bottom of page